Здійснення юридичного аналізу договорів та угод

Договір – це домовленість двох або більше осіб, спрямована на встановлення, припинення або зміну прав і обов’язків сторін договору.

Складання договору є необхідною умовою при здійсненні угоди, оскільки договір є одним з основних документів, що визначає права і обов’язки сторін. Від того, наскільки правильно складений договір (контракт) і наскільки точні його формулювання, залежать його подальше виконання, прибуток від його виконання і ділова репутація контрагентів.

У договорі мають бути передбачені усі істотні умови, встановлені законом для цього виду договору. Інакше він може бути визнаний недійсним, що спричинить його невиконання без яких-небудь юридичних наслідків (тобто угода є недійсною з моменту її укладення).

Для недопущення подібних ситуацій компанія «Юстікон» надає клієнтам ряд послуг, пов’язаних з укладанням, продовженням договорів: складанням нового договору під замовлення клієнта, юридичний аналіз вже існуючих або таких, що укладаються договорів, вироблення рекомендацій із захисту інтересів клієнта при укладенні договору.

Слід зазначити, що заздалегідь опрацьований нашими фахівцями договір з чіткими і однозначними формулюваннями, які передбачають чіткий механізм його реалізації, сприяє його виконанню, а також попереджує непотрібні конфлікти.

Складання договору

З метою заощадження Вашого часу, щоб Вам самостійно не вивчати велику кількість нормативно-правових актів, які до того ж постійно змінюються, фахівці нашої компанії складуть для Вас необхідний Вам договір з урахуванням Ваших вимог і побажань.

Наші фахівці розроблять проект договору з урахуванням вказаних Вами побажань і істотних умов. Розроблений проект договору узгоджується з Вами, спрямовується для вивчення Вашому контрагентові і з ним проводиться процедура узгодження умов договору.

Юридична експертиза (аналіз) договору

Якщо у Вас вже є форма договору (типова форма, використовувана Вами і/або варіант, на якому наполягає Ваш контрагент і тому подібне) і Ваша мета – виявити сильні/слабкі сторони з позиції Ваших інтересів, адаптувати договір під Ваші вимоги або погодити договір з контрагентом.

Ми проводимо юридичну експертизу наданого договору, готуємо Вам звіт, рекомендації із зміни договору або змінений договір.

 

Для вирішення цього завдання ми пропонуємо Вам складання або юридичний аналіз запропонованого Вам договору, нашими фахівцями!

Правильно складений документ, який регламентує зобов’язання, і оцінка юридичних наслідків – це запорука майбутнього спокою і гарантія дотримання Ваших інтересів при його виконанні! При оформленні взаємовідносин з контрагентом договір є основним документом, що регламентує права і обов’язки сторін, і його складання має багато нюансів, тому цю роботу краще довірити професіоналам!

Якщо Вам треба правильно розподілити обов’язки у взаємовідносинах з Вашим контрагентом і перевірити запропонований партнером варіант договору, Ви можете або спробувати розібратися самостійно, або віддати цю роботу фахівцям із спеціальною освітою і досвідом роботи. Ми Вас не відмовляємо від варіанту самостійного аналізу і підготовки договорів.