Як самостійно створити громадське формування з охорони громадського порядку

Для відстоювання та захисту своїх прав, прав інших осіб та дотримання правопорядку ми звикли звертатися до правоохоронних органів, проте мало хто знає про те, що існує законний механізм участі самих громадян у забезпеченні правопорядку.

Механізм реалізації такого права працює у формі створення так званих зведених загонів громадських формувань, спеціалізованих загонів (груп) сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціацій громадських формувань тощо.

Всі питання, що регулюються діяльність громадських формувань визначаються Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 року № 1835.

Таким чином, громадські формування – це не є військові формування, а форма самоорганізації громадян для вирішення наступних питань:

1) охорона громадського порядку і державного кордону,  

2) сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів,

3) захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань,

4) рятування людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Засади організації та діяльності громадських формувань

Формування створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Координацію таких формувань здійснюють місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється   відповідними органами внутрішніх справ, підрозділами Державної прикордонної служби України.

Діяльність громадських формувань повинна здійснюватись відповідно до основного закону, що регулює їх діяльність, а саме – Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

Порядок створення громадських формувань

Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону його засновники подають до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради за місцем його діяльності рішення про його створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (Статут), інформацію про склад керівного органу, а також список членів формування.

У разі якщо діяльність зазначеного громадського формування поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних   одиниць, необхідні документи подаються для реєстрації до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої буде знаходитися керівний орган такого формування.

Громадське формування   з   охорони громадського порядку і державного кордону діє на основі положення (статуту) про нього. Положення (статут) узгоджується з керівництвом відповідного територіального органу внутрішніх справ, підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування.

Реєстраційний збір зазначеними формуваннями не сплачується.

Реєстраційні документи розглядаються відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради у місячний термін з дня їх надходження. У разі потреби орган, який здійснює реєстрацію, проводить   перевірку   відомостей,   зазначених у поданих йому документах.   Рішення   про   реєстрацію   або   відмову   в   ній повідомляється засновникові письмово у 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення.

Основні завдання громадських формувань

Основними завданнями   громадських   формувань   з   охорони громадського порядку і державного кордону є:

1) у сфері охорони громадського порядку:

надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;

інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини,   місця   концентрації злочинних угруповань;

сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,   установ,   організацій,   громадян   від злочинних посягань; участь   у   забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі   з   дитячою   бездоглядністю   і   правопорушеннями неповнолітніх;

2) у сфері охорони державного кордону:

надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби України   у   виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються   порушити   державний   кордон   чи   провадять іншу протиправну діяльність на кордоні;

сприяння військовослужбовцям Державної прикордонної служби України   в   охороні державного кордону, виключної (морської) економічної   зони   України, а також здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і роботи;

надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби України у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні, і вжиття заходів до їх усунення;

участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу кордону та за прикордонними інженерними спорудами;

участь у заходах Державної прикордонної служби України з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;

3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

надання невідкладної   допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Права громадських формувань

Для виконання завдань громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону та їх члени мають право:

1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного     кордону     разом     з   працівниками   міліції, військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а в сільській місцевості – самостійно шляхом виконання  конкретних доручень   керівника   відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Державної прикордонної служби України;

2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;

4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;

надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;

охорону природи і пам’яток історії та культури;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

6) підтримувати зв’язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

Методи роботи громадських формувань

Громадські формування  з охорони громадського порядку і державного кордону проводять свою діяльність під контролем органів
внутрішніх справ, підрозділів Державної прикордонної служби України шляхом:

1) спільного   з   працівниками   органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що контролюється Державною прикордонною службою України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування;

2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушників державного кордону, місць їх укриття,
транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;

3) участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

Обов’язки членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону зобов’язані:

1) брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;

2) під   час виконання обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов’язку;

3) доставляти в міліцію, в підрозділи Державної прикордонної служби   України,   штаб   громадського  формування   з   охорони громадського   порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим;

4) надавати   у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону, зобов’язані знати:

1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;

2) режим державного кордону і прикордонний режим, чинне законодавство з цих питань;

3) зразки документів на право в’їзду та перебування громадян України та інших осіб у районах, що контролюються Державною
прикордонною службою України, у прикордонній смузі.

Права членів громадських формувань під час виконання своїх
обов’язків

Після обов’язкового пред’явлення посвідчення члени громадського формування мають право:

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання   режиму державного кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;

2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

3) спільно   з   працівниками органів внутрішніх справ та військовослужбовцями   Державної   прикордонної   служби   України затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Державної   прикордонної   служби   України,   штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного   кордону   і   не  виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;

4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

5) входити   до   клубів,   кінотеатрів,   стадіонів,   інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів;

6) у разі участі спільно з   прикордонниками   у   пошуку порушників кордону за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого   ним   органу   та   в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

7) у   невідкладних   випадках   використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам   (за   їх   згодою),   крім   транспортних   засобів дипломатичних, консульських та інших представництв   іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують   термінової медичної допомоги;

8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та  керування   транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають   у   стані  сп’яніння,   до   подальшого   керування транспортними засобами;

9) під час виконання обов’язків члена громадського формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває. Відшкодування витрат за його використання у таких випадках може провадитися   за   рахунок   коштів   громадського формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);

10) вести роботу серед населення щодо роз’яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних
заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

 

Зразки документів для подачі на реєстрацію громадського формування

     Міському голові

                                                                               ___________________

                                                                                ___________________

                                                                                  (особа, яка подає заяву)

                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                                                                                         (адреса заявника)

Заява

(про реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку та/або державного кордону)

Просимо зареєструвати громадське формування з охорони громадського порядку та/або державного кордону

________________________________________________________________

(назва формування).

Дата                                                  Підпис керівника                             П.І.Б.

 
Автор: юрист Романова Ірина.

06.08.2015