Dla tych obcokrajowców, którzy chcą zarejestrować firmę na Ukrainie!

Rejestracja spółki na Ukrainie przez cudzoziemca odbywa się na tych samych podstawach, co dla obywateli Ukrainy (koszt i czas rejestracji w tym samym kraju).
 
Wyjątek stanowi fakt, że cudzoziemiec musi uzyskać kod identyfikacyjny (numer identyfikacji podatkowej), aby zaznaczyć procedurę rejestracji.
 
Jednakże taki założyciel nie będzie mógł objąć stanowiska dyrektora w tej spółce bez tymczasowego lub stałego zezwolenia na pobyt na Ukrainie (ponieważ nie ma on statusu “rezydenta”).
 
W takim przypadku ma on uzyskać pozwolenie na pracę dla siebie lub zatrudnić osobę z ukraińskim obywatelstwem lub wynająć obcokrajowca o statusie “rezydenta” dla tego stanowiska.
 
Procedura uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców (zatrudnienie) trwa do 7 dni roboczych i kosztuje 10 452 UAH (oficjalne wydatki rządowe).
 
Ci inwestorzy, których udziały w kapitale zakładowym spółki są NIE mniejsze niż 100 000 euro, nie muszą uzyskiwać takiego pozwolenia na zatrudnienie obcokrajowców i są uprawnieni do uzyskania zezwolenia na pobyt stały na Ukrainie!